0%
شهاب الدین بذرافشان

     
شهاب الدین بذرافشان

مرد مجرد از ورامین

17 اسفند 1364 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 12 خرداد 1392

دست نوشته های مردی که هر روز با سایه هایی از لحظات خوشبختی اش تانگو میرقصد...

موزیک

ارسال توسط: شهاب الدین بذرافشان در تاریخ: ۱۱ تیر ۱۳۹۴
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: شهاب الدین بذرافشان در تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۳
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: شهاب الدین بذرافشان در تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۳
فایل موجود نیست.
ارسال توسط: شهاب الدین بذرافشان در تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۲
فایل موجود نیست.
130
موسیقی پروفایل
هدایا