0%
سید مهدی شفیعی

سید مهدی شفیعی

مرد مجرد از اهواز

22 بهمن 1367 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 10 تیر 1393

السَلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ
109
هدایا