می‌روم بالا تا اوج،
من پُر از بال و پَرم.
راه می‌بینم در ظلمت،
من پُر از فانوسم.
وحید نادر 20
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
hamid 1980 عالیست
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
احمد فرهادی والا . چی بگم . این خانم نزاشته کسی بهش پیام بده
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
سعید رحیمی نقاشی خوب خدا
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
45