می‌روم بالا تا اوج،
من پُر از بال و پَرم.
راه می‌بینم در ظلمت،
من پُر از فانوسم.
وحید نادر 20
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
hamid 1980 عالیست
ادامه
  ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
44