می‌روم بالا تا اوج،
من پُر از بال و پَرم.
راه می‌بینم در ظلمت،
من پُر از فانوسم.
  ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
آدا رهگذر عالی
ادامه
  ۱۶ دی ۱۳۹۸
43