0%
آوای ماه...

آوای ماه...

زن مجرد

13 تیر 1366 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 10 آبان 1393

شبها که سردتر می شود / و پاییز نزدیکتر/ فریاد زنجره ها کم توانتر می شود و دورتر ...... «راهب سایگیو»


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
179