0%
ستایش ا

ستایش ا

زن متأهل

25 تیر 1359 (39 ساله)

تاریخ عضویت: 8 آبان 1392

خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگیه، امیدوارم همیشه مسلح باشی..


بهنام اریا با سلام بسیار ممنون
ادامه
  ۲۴ تیر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .مچکرم..از زحمات شما بزرگوار ...در پناه خداوند همیشه موفق باشید.................بدرود
ادامه
  ۲۳ تیر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .مچکرم..از زحمات شما بزرگوار ...در پناه خداوند همیشه موفق باشید.................بدرود
ادامه
  ۲۳ تیر ۱۳۹۸
samaii samaii فوق العاده هست ممنونم
ادامه
  ۲۳ تیر ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .مچکرم..از زحمات شما بزرگوار ...در پناه خداوند همیشه موفق باشید.................بدرود
ادامه
  ۲۳ تیر ۱۳۹۸
samaii samaii خیلی زیباست
ادامه
  ۲۳ تیر ۱۳۹۸
ستایش ا ایران 20 تولد شما را تبریک می گوید.
599
هدایا