0%
ستایش ا

ستایش ا

زن متأهل

25 تیر 1359 (39 ساله)

تاریخ عضویت: 8 آبان 1392

خنده بهترین اسلحه جنگ با زندگیه، امیدوارم همیشه مسلح باشی..

وحید نادر 20
ادامه
  ۰۷ آبان ۱۳۹۸
شهاب . آ خوش آنکه نشینیم میان گل و لاله ماه و تو به کف شیشه و در دست پیاله
ادامه
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
شهاب . آ گل نگاه تو در کار دلربایی بود فضای خانه پر از عطر آشنایی بود
ادامه
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .مچکرم..از زحمات شما بزرگوار ...در پناه خداوند همیشه موفق باشید.................بدرود
ادامه
  ۲۳ تیر ۱۳۹۸
606
هدایا