0%
گفته ها-ناگفته ها

گفته ها-ناگفته ها

مرد از تهران

1 فروردین 1347 (50 ساله)

تاریخ عضویت: 30 فروردین 1397

.

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: گفته ها-ناگفته ها
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1347 (50 ساله)
محل تولد: تهران
زندگی با: با خانواده
64
هدایا