اطلاعات عمومی
نام نمایشی: sara
در یک خط: اگرتنهاترین تنهاباشم باز خدا هست.
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 11 تیر 1359 (38 ساله)
محل تولد: زاهدان
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
اخلاق: خوش اخلاق
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: دکترا
دانشگاه: ملي زابل
رشته تحصیلی: اگرواکولوِِژی
نوع رشته: علوم تجربی
در حال حاضر: تمام وقت مشغول به كار هستم
محل های کار:
  • اداره.دانشگاه
293