0%
سارا خدایا نگاهت را از من مگیر
۲۹ آبان ۱۳۹۵
من نمی خواهم به دور خانه ام دیواری بکشم وپنجره هایم را بپوشانم. من دوست دارم نسیم تمامی فرهنگ های جهان با آزادی کامل به خانه ام بوزند....
نشانها
تبلیغات

خودمم ....
ساده ام ... با یک دنیا نقطه چین .....
از آدمهای هرزه متنفرم .... .. از آدمهای متظاهر و جانماز آب کش
دوری میکنم و قبولشون ندارم
هراسم نیست من خودمم نه اونکه تو ... و تو ... و تو
منو به این نام میخونی !!!!
سـاده تـر ایـن یـه آدمــم... یـه آدم خاکستـری...
سختـه بتـونــی منـو بشناســی...
خـوب نگـام کن !! نقــاب بـه چهــره نـدارم
خـودتـو پشـت نقـاب خیـالـات پنهــون نکـن ...
بیشتر...
موسیقی پروفایل
گروهها
هدایا
سنجاقک جواهرنشان
18 ساعت قبل
دسته گل 2
توسط:
سیاوش..
۲۵ دی ۱۳۹۵
دسته گل 2
توسط:
بهار
۲۳ دی ۱۳۹۵