0%
Sara

Sara

زن متأهل از گیلان

31 شهریور 1359 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 3 خرداد 1391

زمان به خاطر هیچ کس منتظر نمی ماند! دیروزبه تاریخ پیوست فردا معماست و امروز هدیه خداست!

بازنشر تصویر مربوط به شبکه آموزش و پرورش(فرهنگیان) توسط Sara
۰۲ دی ۱۳۹۶
هدیه: |20 بیستک
جواد خان 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
کاش آدم ها می دانستند که در هر دیدار
یک تکه از یکدیگر را با خود می برند…
عده ای فقط غم هایشان را به ما می دهند!
و چقدر اندک هستند
آدم های سخاوتمندی که وقتی به خانه بر می گردی،
می بینی تکه های شادی هایشان را
در مشت های تو جا گذاشته اند
هدیه: |50 بیستک
جواد خان خیلی زیبا
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کلامی از جنس زندگی توسط Sara
۲۵ آبان ۱۳۹۳
زندگی را از نخست برای من بد ترجمه کرده اند :

زندگی را، یکی مرگ تدریجی نام نهاد

یکی بدبختی مطلق معنی کرد

یکی درد درمان ناپذیرش خواند

و سرانجام یکی رسید و گفت :

زندگی به تنهایی ناقص است !!!

تا عشق نباشد ، زندگی تفسیر نمی شود

" زنده یاد احمد شاملو
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کلامی از جنس زندگی توسط Sara
۱۴ مهر ۱۳۹۳
شادی نمادی از زیستن آگاهانه و نمایشی
از سپاسگزاری در برابر یزدان پاک است
ستوده ترین کارها آنست که بزرگترین شادی را
برای بیشترین افراد فراهم کنیم
زیبایی خریدنی نیست . شادابی هدیه گرفتنی نیست.
طراوت اتفاقی نیست. همه این ها بسته به انتخاب
و تلاش توست.
شادمان باش و شاد زندگی کن
ک
ادامه...
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کلامی از جنس زندگی توسط Sara
۰۳ مهر ۱۳۹۳
بچه‌ها هرگز مادرشان را زشت نمی‌دانند ...

سگ‌ها هم هیچگاه صاحبان فقیرشان را ترک نمی‌کنند ...

اسکیموها هم از سرمای آلاسکا بدشان نمی‌آید ...

اگر کسی یا جایی را دوست داشته باشید ،

آن را زیبا هم خواهید یافت ...

زیرا " حس زیبا دیدن " همان عشق است ... !
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
سعید جمالی ۲۰
ادامه
  ۲۸ آذر ۱۳۹۶
بازنشر مطلب مربوط به شبکه عشق توسط Sara
۰۷ خرداد ۱۳۹۳
فریب واژه‌ها رُ نخور ، وقتی اولین حرف الفبا سَرش کُلاه رفته !.
HOUSAIN 20
ادامه
  ۰۲ تیر ۱۳۹۶
آریا چه تعبیر قشنگی- افرین20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کلامی از جنس زندگی توسط Sara
۱۱ اسفند ۱۳۹۲
فرهاد امیری ۲۰
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
آریا دقیقا درست می فرمایید
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
698
گروهها
هدایا