0%
ساناز ** بــا من سیگارت را روشن کن **

ساناز ** بــا من سیگارت را روشن ک...

زن مجرد از رشت

17 بهمن 1370 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 8 آذر 1391

قابل توجه : زیادی صاف نباش آدمـا تـو جـاهـای صـاف بـیـشـتـر ویــراژ مـیـدن !!!
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ساناز ** بــا من سیگارت را روشن کن **
در یک خط: من همینم ک هستم.. مثل زمینم ک خستم
جنسیت: زن
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 17 بهمن 1370 (28 ساله)
محل تولد: رشت
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب، شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: رک.

وقتی نیاز شد کسی بدونه ب خودش میگم.


هی پــــسر ………!!!!!!!!!!
اگه می بینی باهات بازی نمیکنم رو حساب بلد نبودنم نذار!!
اینو بدون که من بازیامو بچگیام کردم !!

-

توجه: من ب کسی اتیش نمیدم واسه سیگار
با کسی سیگار نمیکشم. قبل اینک حرف بزنی یکم فک کن..$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

این سیگار که میکشم همان فریاد هایی است که نمیتوانم بزنم .

همان حرفهایی که جراًت گفتن به کسی را ندارم .

همان دلتنگی هایی که روز به روز پیرم میکند .

همان خاطراتیست که نه تکرار می شوند و نه فراموش
.
.
.
؟

یکــــ پاکتــــ ســـیگار

ودکــــا به مقـــــــدار لازم

شبـــــــــ سـرد پاییـــزی

یــکــــــ دلِ پــــر

اینجا شروع ماجراستــــــ

انتهایش را خدا هم نمــــیداند!
اطلاعات علایق
فرد رویائی شما: معشوق من مردی است در رویاهای دور دست.
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
119
گروهها
هدایا