0%
هانی ایرانی

هانی ایرانی

مرد مجرد

9 اردیبهشت 1366 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 26 مهر 1394

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد

مقالات (5)

  •  
  • عنوان
  • مشاهده
  • نظر
  • زمان انتشار
  •  
442
گروهها
هدایا
ندا✔
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
انا
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
رهگذر
۰۳ فروردین ۱۳۹۷