0%
هانی ایرانی
۱۶ آذر ۱۳۹۷
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها نشیند به موجی رود گوشه ای دور و تنها بمیرد
تبلیغات

کسی که بخاد میاد مودبانه میپرسه
بیشتر...
باز میون ما صد هزارتا کوه فاصله ست
فاصله رو بردار عزیز
میخوام این شبا که شبای دلتنگیه
بشه شب دیدار عزیز
شاخه ی شکستس دلم بی نصیب و خستس دلم
وقتی که دلم خون میشه زندگی یه زندون میشه
اره دیگه نابودتم خسته و تب آلودتم
واسه دل بیمار من
نشدی پرستار عزیز..
دستای تو گلخونمه چشما
ادامه...
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
شاید اونجوری که باید قدرتو من ندونستم
حرفایی بود توی قلبم من نگفتم
نتونستم
من به تو هرگز نگفتم با توبودن آرزومه
نقش اون چشمای معصوم لحظه لحظه روبرومه
نیومد روی زبونم که بگم بی تو چی هستم
که بگم دیوونتم من زندگیمو به تو بستم
....
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
تا به تو تکیه کردم پشتمو خالی کردی
تو رسم دل شکستنو بدجوری حالی کردی
بیا ببین که خستم
غمین و دل شکستم
کوه غرور بودم حالا به خاک نشستم
خیال می کردم تو برام پشت و پناهی
با این همه خستگی هام یه تکیه گاهی
چه آرزوهایی که بر تو بستم بلور قلبمو به پات شکستم
دیگه امروز دیدم این خواب
ادامه...
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
دلم گرفت از آسمون هم از زمین هم از زمون
تو زندگیم چقدر غمه
دلم گرفته از همه
ای روزگار لعنتی تلخه بهت هرچی بگم
من به زمین و آسمون دست رفاقت نمیدم
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
""
کاش می آورد مستی را هر حرامی چون شراب
آن زمان معلوم می گشت مردم دین دار کیست
"""
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
عباس قادری
لوتی خون مجلس

تقدیم به طرفداراش و دوستی که ازم اینو خواسته بود
abbas ghaderi-naze to -[@radioDirooz].MP3
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۷
ترانه ای کمتر شنیده شده از جوانی گوگوش
سنگ صبور
Googoosh _ sange saboor.mp3
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
دختر بهار 2020
ادامه
  ۰۷ آذر ۱۳۹۷
عمریست که می بازم و یک برد ندارم
اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم
در صحنه بازیگری کهنه دنیا
عشق است قمار منو بازیگر آنم
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط هانی ایرانی
۱۵ آبان ۱۳۹۷
هدیه: |50 بیستک
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  18 ساعت قبل
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۷
گروهها
هدایا
دسته گل 2
توسط:
ندا✔
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
دسته گل 2
توسط:
رهگذر
۰۳ فروردین ۱۳۹۷
بفرما پرتغال
۲۸ مهر ۱۳۹۶