0%
محسن کاظمی

محسن کاظمی

مرد مجرد از بیرجند

29 اردیبهشت 1374 (23 ساله)

تاریخ عضویت: 27 اسفند 1390

ـــــــــــــــ تنها بودن بهتر از با هر کسی بودنه ــــــــــــــــــ

به جون خودم سه روزه دارم دنبالت میگردم

پیدات نیست که نیست !
mahsa 20
ادامه
  ۱۴ آذر ۱۳۹۴
پسره آلومینیوم بزنی دوره دماغش ۱۵ کانال ماهواره بدون پارازیت میگیره بعد استاتوس داده:
به ارواح جدم نیستی در حدم............ o_O
mahsa 20
ادامه
  ۱۴ آذر ۱۳۹۴
فاطمه 20
ادامه
  ۰۴ آذر ۱۳۹۳
ای قشنگتر از پریا ... تنها تو کوچه نریا ... ))
mahsa hehe
ادامه
  ۱۴ آذر ۱۳۹۴
سمیرا ضیغمی خاک توسر بهش میاد خخخخخ
ادامه
  ۱۶ شهریور ۱۳۹۳
ماﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ
ﻗﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﻭﻧﻪ
ﻗﺪﺭﺩﺍﺷﺘﻨﺘﻮ
ﻗﺪﺭ ﻭﺟﻮﺩﺗﻮ
ﻗﺪﺭ ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺑﺎﺗﻮﺑﻮﺩﻧﻮ ...
ﻧﻪ ﮐﺴﯿﮑﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ
ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ!!!
ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﻗﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻧﺪﻩ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻪ ...
ﻣﺎﻝ ﮐﺴﯽ ﺷﻮ ﮐﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻘﻮ ﺩﺭﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ...!
ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻋﺸﻖ ، ﺑﻪ
ادامه...
0 نظر
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺯﻥ ﻣﻦ ﺑﺸﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪ ⇜
ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻡ…
ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺸﯿﻨﯽ …
ﻫﻤﮑﺎﺭﻣﻪ ✘ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻤﻪ ✘ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺘﻤﻪ ✘ ﺩﺍﺩﺍﺷﯿﻤﻪ
✘ ﺭﺍﻧﻨﺪﻣﻪ ✘ ﺳﮕﻤﻪ ✘ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ✘ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻮ
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ …
ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺷﺪﻩ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺗﯿﮑﻪ ﭘﺎﺭﺵ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ☜ ﻭﻟﯽ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ…
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ
ادامه...
mahsa afarin mard yani in
ادامه
  ۱۴ آذر ۱۳۹۴
tara hamedani اوه اوه اوه چه خبرههههههههههههههه یخورده مهربون
ادامه
  ۱۴ شهریور ۱۳۹۳
این عکسو دوس داریم.....
mahsa 20
ادامه
  ۱۴ آذر ۱۳۹۴
فرشاد راد خیلی باحاله
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۴
297
گروهها
هدایا