0%
مهدی

مهدی

مرد از تهران

5 مرداد 1361 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 6 اردیبهشت 1392

خدای من آنکه تو را دارد چه ندارد و آنکه تو را ندارد چه دارد پس معرفت خودت را به من بده و مرا در عشق خودت بسوزان و آنچنان آتش ...

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
54