0%
سام ازاد

سام ازاد

مرد مجرد از شبستر

5 تیر 1370 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 21 مرداد 1393

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: سام ازاد
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 5 تیر 1370 (28 ساله)
محل تولد: شبستر
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
4