0%
123 123

123 123

زن مجرد از تهران

1 فروردین 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 6 مهر 1396


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: 123 123
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (77 ساله)
محل تولد: تهران
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
تست روانشناسی شخصیت
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
73