0%
سجاد

سجاد

مرد مجرد از قائنات

4 بهمن 1374 (22 ساله)

تاریخ عضویت: 23 تیر 1392

خوش اومدین دوستان

ظاهرا آرومم
ولی
رسما داغونم !
لعیا 🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمنه ایشالا خوب میشی
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
لعیا 🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
لعیا 🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
لعیا 🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
http://ashaarshabab1353.persianblog.ir/به این وب سایت سر بزنین خیلی قشنگه مال معلم ادبیاتمه
لعیا 🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
http://ashaarshabab1353.persianblog.ir/
لعیا 🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
حسین فریاد می زند:
"هل من ناصر ینصرنی؟"
و من درحالی که نمازم قضا شده است می گویم:
لبیک یاحسین!لبیک...
حسین نگاه می کند لبخندی می زند و به سمت دشمن تاخت می کند...
و من باز می گویم:
لبیک یاحسین!لبیک...
حسین شمشیر می خورد من سر مادرم داد می زنم و می گویم:
لبیک یا حسین!لبیک..
ادامه...
ب لره میگن تو تهران اونقدر عشق وحال فراوونه ک نگوووو....لره با اولین پرواز میره تهران...
به محض اینکه هواپیما میشینه ..
مهماندار میگه کمربندهای خود را باز کنید...
لره میگه اوفففففف شروع شد!!!
لعیا 🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
ﮔﺎﻫﯽ... ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﮐﻞ ﺩﻧﯿﺎ...
ﺩﻟﺖ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ...
ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ... ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ... ﺧﺪﺍ ﺧﺪﺍ ﮐﻨﯽ...
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﯼ...
ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ... ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﮕﺬﺭﯼ!!...
ﻭ ﭼﻪ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ... ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ..
لعیا 🎀💚🌷🌷لایک🌷🌷💚🎀
ادامه
  ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻣﻐﺮﻭﺭ...
ﺑﺎﺗﻌﺼﺐ...
ﺑﻲ ﺭﺣﻢ...
ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ....
ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ...
ﮔﺮﮒ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ...
ﺣﺎﺿﺮﻥ ﺑﻤﻴﺮﻥ ﻭﻟﻲ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻗﻼﺩﻩ ﻧﻤﻴﺪﻫﻨﺪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ...... ﮔـــْـــﺮﮒ ﺑــﺂﺵ ﺗـــﺂ
ﻣــْــﺤـﺘــﺂﺝ ﻧــَــﻮﺁﺯﺵ ﻧــَـﺒﺎﺷﯽ
ﮔــْــــﺮﮒ ﯾــَــﻌــﻨﮯ ﺃﺭﺗـــِــﺶ ﺗـــَـــﮑـــ ﻧــ
ادامه...
167
هدایا