0%
پرناز آرام

پرناز آرام

زن متأهل از کرمانشاه

29 اسفند 1351 (47 ساله)

تاریخ عضویت: 20 فروردین 1393

هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد ، مرواریدی صید نخواهد کرد.

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
14