بازنشر تصویر مربوط به شبکه صدای تیشه توسط سحر کیانی
۱۱ آذر ۱۳۹۷
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
پرويز رضايي درودبرشما.20
ادامه
  ۱۱ آذر ۱۳۹۷
04 Bavaram Kon.mp3
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
Moein 20
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۷
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎الهم صلی علی محمد و ال محمد 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
Moein 2020
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازنشر مطلب مربوط به عاطفه توسط سحر کیانی
۲۱ دی ۱۳۹۶
دلم آنچنان یک دوست ناب و بکر میخواهد,
که همه ام را از نگاهم بخواند..
از چشمانم,
از حرفهایِ هنوز نگفته ام....
دلم آنچنان میخواهد کنارش فرسنگها قدم بزنم,
از همه چیز بگویم
و او هیچ نگوید,
فقط گوش کند,
با من ذوق کند
با من بغض کند با من بخندد و با من همه یِ راههایِ امده و نیامد
ادامه...
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
Arash زیبا ... 20
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۷
Puzzle Band - Deldade [128].mp3
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
ماه عسل ۲۰
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به آمنه توسط سحر کیانی
۱۳ دی ۱۳۹۶
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
Arash like
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۷
ادعای بی تفاوتی سخت است آن هم نسبت به کسی که زیباترین حس دنیا را با او تجربه کرده ای.................
سمانه 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۷
Arash like ....20
ادامه
  ۰۲ آذر ۱۳۹۷
122