0%
سامان

سامان

مرد از شیراز

20 شهریور 1353 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 30 اردیبهشت 1393بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط سامان
۰۱ آبان ۱۳۹۶
هدیه: |50 بیستک
سرمد ❣بیگ لایک20❣
ادامه
  ۰۴ آبان ۱۳۹۶
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۰۳ آبان ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه دوستانه توسط سامان
۲۰ مهر ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه باغ پرندگان توسط سامان
۱۹ دی ۱۳۹۵
هدیه: |20 بیستک
نسیم 20
ادامه
  ۰۳ خرداد ۱۳۹۶
زاهد 2020 بسی لاااااایک2020
ادامه
  ۲۳ دی ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه باغ پرندگان توسط سامان
۳۰ آذر ۱۳۹۵
هدیه: |50 بیستک
سامان like
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
hamid 77 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه باغ پرندگان توسط سامان
۱۵ آذر ۱۳۹۵
هدیه: |20 بیستک
مهدی ناصری 20 20000
ادامه
  ۲۶ آذر ۱۳۹۵
سادات س 20
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه باغ پرندگان توسط سامان
۰۱ آذر ۱۳۹۵
مرغ کیوی پرنده‌ای است که قادر به پرواز نیست این پرنده دم ندارد و بال‌های ضعیفی دارد.با وجود ظاهر بی دست و پایش می تواند به هنگام دویدن از انسان پیشی بگیرد. کیوی‌ها معمولا خجالتی هستند و شب‌ها از لانه خود بیرون می‌آیند.
هدیه: |20 بیستک
hamid 77 20
ادامه
  ۰۱ آذر ۱۳۹۵
سامان like
ادامه
  ۰۱ آذر ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه باغ پرندگان توسط سامان
۱۱ آبان ۱۳۹۵
هدیه: |20 بیستک
نیکنام 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۵
hamid 77 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه باغ پرندگان توسط سامان
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
هدیه: |20 بیستک
فرزین فیروزه 200000000
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
hamid 77 20
ادامه
  ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه باغ پرندگان توسط سامان
۰۶ شهریور ۱۳۹۵
هدیه: |20 بیستک
سادات س 20000
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
سادات س 20000
ادامه
  ۰۶ شهریور ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه مدلینگ توسط سامان
۱۴ بهمن ۱۳۹۴
534