0%
صادق احمدی
۰۹ شهریور ۱۳۹۳
من بودنت را تمرین کرده بودم *** قرار نبود نبودنت را امتحان بگیری!
تبلیغات

عاشق تفریح و سفر
کاری از دستم بربیاد کمک حال همه دوستای ایران 20 هستم...
09396023315
بیشتر...
خداوندا ! دستانم خالی اند و دلم غرق در آمال. یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۴
اتفاق اول بايد در درون من رخ دهد تا تكرار آن را در دنياي بيرون ببينم
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۴
آرزوهايت را يادداشت کن .خداوند آنها را فراموش نميکند اما تو از خاطرت ميرود .آنچه امروز داري خواسته ديروز بوده است
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۴
*وقتي خدا من رو آفريد مطمئن بود اشتباه نكرده پس چرا من خودم رو قبول نداشته باشم؟
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۴
خدایا تو همیشه خیلی بوده ای ،

نمی دانی هیچ بودن چه دردی دارد .
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۴
از زندگی نترس

باور داشته باش که زندگی ارزش زیستن را دارد
و این باور به تو کمک می کند تا به آن تحقق بخشی

ویلیام جیمز
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۴
زندگی لذت بردن از رنج هایی است که میکشیم
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۴
اگر روحمان اندوهگین باشد می میریم

پس،

اگر می خواهی اندکی از جاودانگیت را حفظ کنی، به صدای رویاهایت گوش بسپار

ژیلبرت سینوهه
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۴
رویه هر پله ای که باشی خدا یک پله از تو بالا تره نه به خاطر این که خداست چون می خواد دستت رو بگیره
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۸ آبان ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۱۰ آبان ۱۳۹۴
هدایا
بفرما پرتغال
۲۸ خرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
حانیه
۲۰ بهمن ۱۳۹۲
قلب سبز
توسط:
سیاوش..
۲۱ تیر ۱۳۹۲