0%
3pideh

3pideh

زن مجرد از تهران

5 شهریور 1354 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 20 آذر 1386

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: 3pideh
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 5 شهریور 1354 (44 ساله)
محل تولد: تهران
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: شما کی هستید؟
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
1,512
هدایا