0%
خدمات پرستاری رز

خدمات پرستاری رز

زن از تهران

11 مهر 1365 (32 ساله)

تاریخ عضویت: 21 آبان 1397

مرکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل رز ( شبانه روزی )

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: خدمات پرستاری رز
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 11 مهر 1365 (32 ساله)
محل تولد: تهران
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
6