اطلاعات عمومی
نام نمایشی: مهسا
در یک خط: مهربان ولی جدی
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 4 مرداد 1358 (40 ساله)
محل تولد: تبریز
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید، پیدا کردن دوستان قدیم، ارتباط با فامیل و دوستان، شرکت در بحث های گروهها و ...
اخلاق: رسمی
درباره من: Hello frienddddddddddd
408