0%
رهبر رستمیان

رهبر رستمیان

مرد از کرج

30 شهریور 1358 (40 ساله)

تاریخ عضویت: 4 اردیبهشت 1392

كوتاهترين فاصله بين دو نفر، لبخند است
فرشته های زمینی روزتون مبارک
سوين 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۸
طیبه 20
ادامه
  ۱۰ آبان ۱۳۹۸
بازنشر موزیک مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط رهبر رستمیان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
حميرا . پشيمونم
حميرا . پشيمونم.mp3
هدیه: |50 بیستک
طیبه 20
ادامه
  ۱۰ آبان ۱۳۹۸
عصمت ⭕️💢 20 lικε 💢⭕️
ادامه
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بازنشر تصویر مربوط به شبکه بارون توسط رهبر رستمیان
۰۳ اسفند ۱۳۹۷
چقدر خوب است
که ما هم ياد گرفته‌ايم
گاه برای ناآشناترين اهلِ هر کجا حتی
خوابِ نور و سلام و بوسه می‌بينيم،
گاه به يک جاهايی می‌رويم
يک دره‌های دوری از پسين و ستاره،
از آواز نور و سايه‌روشنِ ريگ،
و می‌نشينيم لبِ آب
لبِ آب را می‌بوسيم
ريحان می‌چينيم
ترانه می‌خوانيم
و بی
ادامه...
طیبه 20
ادامه
  ۱۰ آبان ۱۳۹۸
عصمت ⭕️💢 20 lικε 💢⭕️
ادامه
  ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
159
هدایا