0%
رضا احمدی
۱۰ اسفند ۱۳۹۳
همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدنه ! همیشگی آروم بی صدا
تبلیغات

كجايي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بیشتر...
اخه عشق و عاشقي و حرف عاشقانه تا كي ؟؟؟؟
پس چه وقت بايد زندگي كرد و خوش بود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
توي خلق و خوي طبيعي انسان سكس هم هست چه بخوايم چه نخوايم.
پس انقد وقت با ارزش رو صرف چيزايي نكنيم كه ارزشي ندارن .
چهل سال داره ميگذره از ..............
هنوز دارن ميگن داري ميري دستشويي اول پا
ادامه...
0 نظر
a712222272113102.mp3
صبا صبا 20
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۴
مهزاد ا 20
ادامه
  ۰۳ اسفند ۱۳۹۴
1418757016_660311944.mp3
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
فاطمه آمدیم نبودید در نتیجه رفتیم خ خ خ خ خ خ
ادامه
  ۲۶ شهریور ۱۳۹۴
1431353043_670616661.mp3
  ۲۷ مهر ۱۳۹۵
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
1417867302_1297180071.mp3
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
فاطمه 20
ادامه
  ۱۷ شهریور ۱۳۹۴
نظر جدید برای نظرسنجی خیانت رضا احمدی
۲۹ مرداد ۱۳۹۴
سلام دوستان خوفید آیا شما تا به حال به کسی خیانت کردید !؟چرا این روزها خیلی از رابطه های دوستی بدون خیانت نیست چرا بعد ازدواج زن ها و مردها بهم خیانت میکنن یعنی دوست داشتن همسرشون خیبلی سخته نظرتون در مورد خيانت بعد ازدواج چيه؟ -چرا رابط...
1-مردها مقصرن زن ها مقصرن
1 رأی
20%
2-ماهواره و فیلم های چیز دارش
1 رأی
20%
3-نداشتن موقعیت مالی خوب
0 رأی
0%
4-تنوع طلب بودن
1 رأی
20%
5-کمبود محبت عاطفی از همسر
1 رأی
20%
6-به تو چه دوست دارن خیانت کنن
1 رأی
20%
7-دمشون گرم
0 رأی
0%
malihe rastin به نظر من تنوع طلبن ..نه مرد مقصر نه زن...4..
ادامه
  ۲۸ دی ۱۳۹۶
آخـــــرین فـــــردی کـــــه ,
درســـــت قبـــــل از خـــــواب ,

در مـــــوردش فکـــــر می کنیـــــد ...

کســـــی اســـــت کـــــه ,

" قلــ♥ــب " شمـــــا بـــــه او تعلـــــق دارد .........!
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
نسرین احمدی اوهوم
ادامه
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
از دیوانه ای پرسیدند : چه کسی را بیشتر دوست داری ؟

دیوانه خندید و گفت : ”عشقم” را…

گفتند : عشقت کیست؟

گفت:عشقی ندارم!

خندیدند و گفتند : برای عشقت حاضری چه کارهاکنی؟

گفت : مانند عاقلان نمیشوم ، نامردی نمیکنم ، خیانت نمیکنم ، دور نمیزنم ،

وعدهسرخرمن نمیدهم ، د
ادامه...
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
تلخ است که لبریز حقایق شده است

زرد است که با درد موافق شده است

عاشق نشدی وگرنه می فهمیدی

پاییز بهاری است که عاشق شده است
محمد فرهادی 20
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
موسیقی پروفایل
هدایا
نوروزتان مبارک
۱۰ فروردین ۱۳۹۵
قلب نقره ای
۱۴ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴