0%
رسول موی تای گروه م ح ر
۰۵ خرداد ۱۳۹۳
ساده و بی کنایه می گویم.مـثل تـرتـیـل آیـه می گـویم.تا در سـینه نفس باقیسـت.انا کلب الرقیه مـی گـویـم
تبلیغات
هدایا
بفرما پرتغال
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
دسته گل 2
توسط:
بتی
۰۷ مهر ۱۳۹۴
قلب نقره ای
۳۱ شهریور ۱۳۹۴