0%
سادات س
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
دنيا پر از پليدي است نه به خاطر آدم هاي بد #بلكه به خاطر سكوت آدم هاي خوب کمر بسته به آزار منی! من شب و روز جگر خسته ز آزار توام. اگر کسی صدات رو نشنی...
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات


بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط سادات س
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلام به جناب سادات و. دیگر دوستان
بعدمدتها برگشتم سایت که کناردوستان باشم و برای شبکه ها کاری کنم امامتاسفانه
نشد عذرخواهی منو. بپذیرید
امیدوارم مدیران شبکه هایی که حرف منطقی رو متوجه نمیشدند ومرتب
باپیام هاشون باعث ناراحتی میشدند بااین تصویردرک کنند که از دست
من خارج بود بخدامی
ادامه...
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازنشر موزیک مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط سادات س
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
Meysam Ebrahimi - Aroosak (128).mp3
هدیه: |100 بیستک
انا سلام بر سادات گرامی .ممنونم.....روزتان بخیرو شادی
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
Hot boy سپاس
ادامه
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
قلب سبز
توسط:
سما ص
۲۱ خرداد ۱۳۹۸
دسته گل زرد
توسط:
صبا صبا
۲۱ خرداد ۱۳۹۸