0%
سادات س
۰۳ تیر ۱۳۹۸
کمر بسته به آزار منی! من شب و روز جگر خسته ز آزار توام. اگر کسی صدات رو نشنید داد نزن ! فقط خودتو خسته میکنی. .!
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات

بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط سادات س
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلام به جناب سادات و. دیگر دوستان
بعدمدتها برگشتم سایت که کناردوستان باشم و برای شبکه ها کاری کنم امامتاسفانه
نشد عذرخواهی منو. بپذیرید
امیدوارم مدیران شبکه هایی که حرف منطقی رو متوجه نمیشدند ومرتب
باپیام هاشون باعث ناراحتی میشدند بااین تصویردرک کنند که از دست
من خارج بود بخدامی
ادامه...
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
  ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازنشر موزیک مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط سادات س
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
Meysam Ebrahimi - Aroosak (128).mp3
هدیه: |100 بیستک
  ۰۵ مرداد ۱۳۹۸
انا سلام بر سادات گرامی .ممنونم.....روزتان بخیرو شادی
ادامه
  ۲۳ خرداد ۱۳۹۸
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب سبز
توسط:
نیکنام
۲۶ آبان ۱۳۹۸
پنیر خوشمزه
توسط:
صبا صبا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
هندوانه
توسط:
صبا صبا
۲۴ مرداد ۱۳۹۸