0%
سادات س
۲۹ فروردین ۱۳۹۸
دنيا پر از پليدي است نه به خاطر آدم هاي بد #بلكه به خاطر سكوت آدم هاي خوب کمر بسته به آزار منی! من شب و روز جگر خسته ز آزار توام. اگر کسی صدات رو نشنی...
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات


بازنشر تصویر مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط سادات س
۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
سلام به جناب سادات و. دیگر دوستان
بعدمدتها برگشتم سایت که کناردوستان باشم و برای شبکه ها کاری کنم امامتاسفانه
نشد عذرخواهی منو. بپذیرید
امیدوارم مدیران شبکه هایی که حرف منطقی رو متوجه نمیشدند ومرتب
باپیام هاشون باعث ناراحتی میشدند بااین تصویردرک کنند که از دست
من خارج بود بخدامی
ادامه...
پر پر زیباس 20
ادامه
  10 ساعت قبل
پر پر زیباس 20
ادامه
  10 ساعت قبل
بازنشر موزیک مربوط به شبکه ایستگاه موسیقی توسط سادات س
۲۲ فروردین ۱۳۹۸
Meysam Ebrahimi - Aroosak (128).mp3
هدیه: |100 بیستک
آدم ا 🍁☘ℒike🍁☘
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
موسیقی پروفایل
هدایا
آدمک بیسکوئیتی
توسط:
صبا صبا
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
توپ فوتبال
توسط:
صبا صبا
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
قلب سبز
توسط:
سما ص
۱۷ فروردین ۱۳۹۸