0%
پویا پویا
۳۰ شهریور ۱۳۹۶
اندوه دوری دست هایمان از بهار گذشت همنفس با باران و قاصدک بگذارپاییزمان دیدنی باشد
تبلیغات

بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی دینی آدمها ...!

کسی که دروغ نمی گوید ...

کسی که مهربان و با انصاف است ...

کسی که از رنج دیگران اندوهگین می شود

و از شادمانی دیگران شاد است …

کسی که انسان را و پرنده را و گیاه را

و زمین را محترم می دارد ...

به مقصد رسیده است ...
از هر راهی که رفته باشد ...!
بیشتر...
امروز را به باد سپردم
امشب کنار پنجره بیدار مانده ام
دانم که بامداد
امروز ِ دیگری را با خود می آورد
تا من دوباره آن را
بسپارمش به باد ...
تمنا تابش سلام خوش اومدین
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
باد برف همه جا بود
سوزی اما در کار نبود
و
این خاطره ها بودند که هر بار کمرنگ تر می شدند...
...
و برف بود و بس
و ردپایی مبهم
و پایان ردپا
آغاز دره بود...
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
دیوار چیست؟
آیا به جز دو پنجره روبه روی هم
اما
بی منظره؟
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
و کنار مُردنت در این آب
نیلوفری است
که روی گَردان از تو
روز به روز
بزرگ و بزرگ تر خواهد شد...
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
تو بگو در گذر ثانيه ها
به چه دل خوش كردي؟
به همين لحظه ديدار عزيز
يا به آن روز وداع آخر؟
به چه دل خوش كردي؟

روزهايت همه تكرار و فريب
همه بي رنگ و دروغ
تا به كي دلخوشي ثانيه ها...؟؟؟
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
کجایی ای رفیق نیمه راهم
که من در چاه شبهای سیاهم
نمی بخشد کسی جز غم پناهم
نه تنها از تو نالم کز خدا هم
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
کودک چشم من از قصه ی تو می خوابد
قصه ی نغز تو از غصه تهی ست

باز هم قصه بگو
تا به آرامش دل
سر به دامان تو بگذارم و در خواب روم

گل به گل ، سنگ به سنگ این دشت
یادگاران تو اند
رفته ای اینک و هر سبزه و سنگ
در تمام در و دشت
سوکواران تو اند

در دلم آرزوی آمدنت می میر
ادامه...
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
ای پرنده مهاجر!
ای پر از شهوتِ رفتن!
فاصله قدّ یه دنیــاست؛ بینِ دنیای تو با من...
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
نردبان را ایستانده ام...
میخواهم بیایم بالا؛
میخواهم برسم آن بالا...
میخواهم برسم تا آسمان...
برنگرد،
فقط دستم را بگیر...
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
از ما گذشت؛

باید به ابر بیاموزیم

تا از عطش گیاه نمیرد.

باید به قفل‌ها بسپاریم،

با بوسه‌ای گشوده شوند

بی رخصت کلید!
" LHãm£ " 🌹
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۷
لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۷
هدایا
دسته گل 2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دسته گل 2
توسط:
انا
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
دسته گل 2
۲۵ اسفند ۱۳۹۶