0%
پویا پویا
۳۰ شهریور ۱۳۹۶
اندوه دوری دست هایمان از بهار گذشت همنفس با باران و قاصدک بگذارپاییزمان دیدنی باشد
تبلیغات
بیهوده است مجادله بر سر اثبات دیانت یا بی دینی آدمها ...!

کسی که دروغ نمی گوید ...

کسی که مهربان و با انصاف است ...

کسی که از رنج دیگران اندوهگین می شود

و از شادمانی دیگران شاد است …

کسی که انسان را و پرنده را و گیاه را

و زمین را محترم می دارد ...

به مقصد رسیده است ...
از هر راهی که رفته باشد ...!
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
دسته گل 2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
دسته گل 2
توسط:
انا
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
دسته گل 2
۲۵ اسفند ۱۳۹۶