از کدوم جمله متنفری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1-هرجور راحتی
15 رأی
36%
2-اصلا به من چه
0 رأی
0%
3-من لیاقت تو رو ندارم
4 رأی
10%
4-خوش اومدی
0 رأی
0%
5-اونش به خودم مربوطه
7 رأی
17%
6-باشه حق با تویه
0 رأی
0%
7-برام مهم نیست
1 رأی
2%
8-مشکل خودته
10 رأی
24%
9-خودت بگو
5 رأی
12%
مهدی ناصری 1
ادامه
  ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
هادی اصلا به من چه
ادامه
  ۱۷ مهر ۱۳۹۳
hadi khan افرین داری.بیست
ادامه
  ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
دلم امشب صاف است

آسمان هم آرام

و هزاران فانوس

باد هم می آید

و نسیمی زیرک

سعی دارد که بفهماند شب

مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست...

به گمانم فردا

روز خوبی باشد:

صورت ماه به من می گوید...!
اقیانوس آبی زیباست ...20
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
hadi khan عالی بود ممنون
ادامه
  ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
درک سادگی

از کشف تموم مجهولات این دنیا سخت تره

سادگی ها رو باور کن...
hadi khan خیلی بیست
ادامه
  ۲۳ شهریور ۱۳۹۴
moslem seven 2020
ادامه
  ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
میان خواب و بیداری

سمند خاطراتم پای می کوبد

به سوی روزگار کودکی

دورانِ شور و شادمانی ها

خوشا آن روزگار کامرانی ها...
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
منیر 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
خوب ببین...

زندگی زیباست...

رنگارنگ است...

روزها خوبند...

ماه ها بهترند...

و سالها عالی ترند...

می گذرند....

و تو تمامی خوبی ها را تجربه میکنی...

قدم هایت که ایستاد...

روبرویِ خدایی...

رویِ ماهِ خدا را همانجا ببوس
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
منیر 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
همیشه لازم نیست چهره ای زیبا داشته باشی

یا صدایی دلنشین

همین که قلبت زیبا باشد

قلبت زیبا ببیند، کافیست

داشتن قلبی زیبا تا اندازه ای خاص هست

که بتوانی خیلی ها را مجذوب خود کنی
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
منیر 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
براي تمــــــام رنـج هايـي كه مي بري صــبــــر كن

صبـــــــــــر اوج احترام به حکمت های خداست...
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
منیر 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
برایتان رویاهایی آرزو میکنم تمام نشدنی

و آرزوهایی پرشور

که از میانشان چندتایی برآورده شود...

برایتان آرزو میکنم که دوست داشته باشید

آنچه را که باید دوست بدارید

و فراموش کنید

آنچه را که باید فراموش کنید...

برایتان شوق آرزو میکنم..

آرامش آرزو میک
ادامه...
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
منیر 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
"آرامــش" هنرِ نپرداختن به انبوه مسائلیست،

که حل کردنش سهم خداست...

لحظه هايتان لبريز از آرامش ❤


امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
منیر 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
229
هدایا