از کدوم جمله متنفری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1-هرجور راحتی
15 رأی
36%
2-اصلا به من چه
0 رأی
0%
3-من لیاقت تو رو ندارم
4 رأی
10%
4-خوش اومدی
0 رأی
0%
5-اونش به خودم مربوطه
7 رأی
17%
6-باشه حق با تویه
0 رأی
0%
7-برام مهم نیست
1 رأی
2%
8-مشکل خودته
10 رأی
24%
9-خودت بگو
5 رأی
12%
فرشاد از همشون
ادامه
  ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
زاهد 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
دلم امشب صاف است

آسمان هم آرام

و هزاران فانوس

باد هم می آید

و نسیمی زیرک

سعی دارد که بفهماند شب

مظهر این همه تاریکی و دلتنگی نیست...

به گمانم فردا

روز خوبی باشد:

صورت ماه به من می گوید...!
اقیانوس آبی زیباست ...20
ادامه
  ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
درک سادگی

از کشف تموم مجهولات این دنیا سخت تره

سادگی ها رو باور کن...
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
زاهد 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
میان خواب و بیداری

سمند خاطراتم پای می کوبد

به سوی روزگار کودکی

دورانِ شور و شادمانی ها

خوشا آن روزگار کامرانی ها...
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
زاهد 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
خوب ببین...

زندگی زیباست...

رنگارنگ است...

روزها خوبند...

ماه ها بهترند...

و سالها عالی ترند...

می گذرند....

و تو تمامی خوبی ها را تجربه میکنی...

قدم هایت که ایستاد...

روبرویِ خدایی...

رویِ ماهِ خدا را همانجا ببوس
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
زاهد 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
همیشه لازم نیست چهره ای زیبا داشته باشی

یا صدایی دلنشین

همین که قلبت زیبا باشد

قلبت زیبا ببیند، کافیست

داشتن قلبی زیبا تا اندازه ای خاص هست

که بتوانی خیلی ها را مجذوب خود کنی
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
زاهد 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
براي تمــــــام رنـج هايـي كه مي بري صــبــــر كن

صبـــــــــــر اوج احترام به حکمت های خداست...
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
زاهد 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
برایتان رویاهایی آرزو میکنم تمام نشدنی

و آرزوهایی پرشور

که از میانشان چندتایی برآورده شود...

برایتان آرزو میکنم که دوست داشته باشید

آنچه را که باید دوست بدارید

و فراموش کنید

آنچه را که باید فراموش کنید...

برایتان شوق آرزو میکنم..

آرامش آرزو میک
ادامه...
امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
زاهد 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
"آرامــش" هنرِ نپرداختن به انبوه مسائلیست،

که حل کردنش سهم خداست...

لحظه هايتان لبريز از آرامش ❤


امکا ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
زاهد 20
ادامه
  ۳۰ آذر ۱۳۹۵
235
هدایا