مجوعه دیدنی و تاثیر گذار از مرقد حضرت ابولفضل (ع)
  >> > > > > >> >           > >     >>>>  >>>>     >> >> > >> >>>>مجموعه ای دیدنی و تاثیر گذار>>> >>> > >>>>>ا>ز مرقد  حضرت ابوالفضل (ع)>>>> > > >> >>>>برای علاقه مندان >!>>>>> > > >> >>  >>تصاویری از ضریح و بیان  معجزاتی که اتف...
ش ش 20
ادامه
  ۱۳ آبان ۱۳۹۳
مونا امینی ممنون
ادامه
  ۰۲ آبان ۱۳۹۳
mehdi moghadam.mp3
ش ش 20
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۳
ا3ا
یادم باشد> که زیباییهای کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های بزرگ باشند> > یادم باشد> که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می خواهم باشند> > یادم باشد> که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی دهد> > یادم باشد> که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگر...
ش ش عالي 2000000000000
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۳
ا2ا
خوشبختی ...> درست مثل مکعب روبیک است...منظم کردن تمام وجه ها و چیدمان درستشان یک قهرمان می طلبد..> چون هر وجه زندگی را که می چینی ...ممکن است نظم بخش دیگری بهم بریزد ..> اما یادت باشد..> مهم اینست که تلاشت را بکنی و البته مهم است که در ضمن تلاش نگاهت به کدام وجه باشد..> آنکه رو به توست و منظم شده؟> یا آنکه هنوز بهم ریخته است!؟> اینست که باعث می شود بعضی از آدمها از نگاه ما خوشبخت به نظر ...
ش ش انشالله خوشبخت ميشي
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۳
فاطمه 202020
ادامه
  ۲۰ شهریور ۱۳۹۳
اااالا
ﺍﺯ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺝ" ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺘﺮﺱ 1. ﺟﻬﻞ2.ﺟﻨﮓ3.ﺟﻔﺎ> ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻪ ﺗﺎ " ﻭ" ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺎﺵ 1.ﻭﻗﺖ2.ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ3.ﻭﺟﺪﺍﻥ> ﺗﻮﺯﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﻪ ﺗﺎ" ﺹ" ﺑﺎﺵ1.ﺻﺪﺍﻗﺖ2.ﺻﻠﺢ3.ﺻﻔﺎ> ﺳﻪ ﺗﺎ " ا" ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻩ1.ﺍﻣﯿﺪ2.ﺍﺻﺎﻟﺖ3.ﺍﺩﺏ> ﺳﻪ ﺗﺎ " ﺵ" ﺗﻮﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺩﺍﺭﻩ1.ﺷﮑﺮﺧﺪﺍ2.ﺷﺎﻧﺲ3.ﺷﻬﺎﻣﺖ> ﺳﻪ ﺗﺎ" ﺥ" ﺭﺍ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ1.ﺧــــ ــــﺪﺍ2.ﺧﻮﺑﯽ3.ﺧﻨﺪﻩ> ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺗ...
ش ش پس عاشق باش .....
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۳
من
مرد ها هم قلب دارند.... فقط صدایش..یواش تر از صدای قلب یک زن است.... مرد هم در خلوتش برای عشقش گریه میکند....شاید ندیده باشی..اما همیشه اشک هایش را در آلبوم دلتنگیش قاب میکند.. هر وقت زن بودنت را می بیند...سینه را جلو میدهد..صدایش را کلفت تر میکند...تا مبدا... لرزش دست هایش را ببینی... مرد که باشی...دوست داری....از نگاه یک زن مرد باشی... ... ... نه بخاطر زورِ بازوها! مثل تو دلتنگ می...
ش ش پس شاد و عاشق باش
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۳
103
هدایا