اطلاعات عمومی
نام نمایشی: - -
جنسیت: زن
دین: اسلام
تاریخ تولد: 23 تیر 1360 (35 ساله)
اطلاعات ظاهری
رنگ چشم: قهوه ای
قد: 0 سانتی متر
وضعیت بدنی: متوسط
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
60