0%
مونا امینی
۱۰ بهمن ۱۳۹۳
لحظه ای در گذر از خاطره ها ناخودآگاه دلم یاد تو کرد خنده آمد به لبم شاد شدم گویی از قید غم آزاد شدم هر کجا هستی دوست ، دست حق همراهت . . .
تبلیغات
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
Amir Hemmat
۱۲ خرداد ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
Amir Hemmat
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۱ فروردین ۱۳۹۴