0%
م

م

مرد مجرد از چایپاره

6 مهر 1367 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 3 خرداد 1393

ای کاش بتوانم اشتباه هایی رو که تو جوانی جاهلیت انجام دادم جبران کنم؟؟؟ حیف که دیگر دیر است خیلیا رفتن!!!!!!

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
59