0%
..

..

زن از کرمان

1 فروردین 1365 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 21 فروردین 1392

من زیستنم قصه مردم شده است، یک تو وسط زندگی ام گم شده است..

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ..
در یک خط: ز غوغای جهـان فـارغ...
جنسیت: زن
دین: اسلام
تاریخ تولد: 1 فروردین 1365 (33 ساله)
محل تولد: کرمان
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب
اطلاعات علایق
فرد رویائی شما: انسانم آرزوست!
تست روانشناسی شخصیت
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم کننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مرکز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه کار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم کنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین کمک بر اعضاى گروه هستید.
280