0%
golbaba reza

golbaba reza

مرد مجرد از خدابنده

1 فروردین 1354 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 4 خرداد 1393

لذت بردن از زندگی خود یک هنر است که برای رسیدن به آن باید سعی کنید به جای شمردن خارهای زندگی، گل های آن را بشمارید. خاطره سا...

كسي كه در انتظار زمان نشسته است، آنرا از دست خواهد داد.
تمنا تابش عالی
ادامه
  ۲۴ دی ۱۳۹۷
  ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بیشتر سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب می باشد.

آن که بسیار سخن می گوید و آن که هیچ نمی گوید هر دو غیر قابل معاشرت و اعتمادند...هرمان هسه
  ۱۱ آذر ۱۳۹۷
  ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بخندیم، اما سرمایه خنده ما گریه دیگران نباشد...علامه محمد تقی جعفری
چشم داشت احترام از هیچ كس نداشته باش تا احترامی كه به تو می گذارند، شیرین تر جلوه كند...جواهر لعل نهرو
وقتی هر حرفی را که دلت می خواهد می گویی، آنوقت مجبور می شوی حرفایی را بشنوی که اصلا دوست نداری بشنوی..
دروغ مثل برف است، که هر چه آن را بغلتانند بزرگتر می شود...مارتین لوتر
وقتی ثروتمند جنگ می کند، این فقیر است که می میرد...ژان پل سارتر
ما هرگز زندگی نمی کنیم، بلکه همیشه در انتظار زندگی کردن هستیم...ولتر
من یاد گرفته ام خوشبختی خودم را با محدود کردن خواسته و آرزوهایم جستجو کنم نه اینکه تلاش کنم همه آنها را بر آورده سازم...جان استوارت میل
85
هدایا