0%
ایمان ج

ایمان ج

مرد مجرد از مشهد

22 خرداد 1362 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 1 خرداد 1393

ﻣﻦ ﺧﻮﺑـﻢ!ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﻢ،ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫـﯽ ﺣﺮﻑ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮕـ ﻣﯿﺸﻪ،ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻋـﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ،ﻫﺴــﺖ؟؟
ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.

ویدئو

80