0%
بانوی بارون
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
...هرکه باران باشد...روی چشم همه پنجره هاجادارد.....
نشانها
تبلیغات


بازنشر تصویر مربوط به شبکه بارون توسط بانوی بارون
۲۶ اسفند ۱۳۹۷
و ز باران، كمي بياموزيم
كه بباريم و حرف كم بزنيم
كم بباريم اگر، ولي همه جا
عالمي را به چهره نم بزنيم
هدیه: |20 بیستک
آوای ماه... 20
ادامه
  ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
nader 20
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل رز
18 ساعت قبل
قلب سبز
۲۶ فروردین ۱۳۹۸
گل رز
۲۳ فروردین ۱۳۹۸