0%
نازی لا
۲۸ دی ۱۳۹۲
به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد.
تبلیغات

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
سلام کوچولو
۰۸ اسفند ۱۳۹۲
قلب نقره ای
۲۳ بهمن ۱۳۹۲
دسته گل 2
۲۲ بهمن ۱۳۹۲