0%
نازنین شبکه کردانه
۰۷ آذر ۱۳۹۵
عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید ... باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید ... گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم ... بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید ...
تبلیغات

اول از همه برایت ارزومندم که عاشق شوی
و اگر هستی ، کسی هم به تو عشق بورزد ...
و اگر اینگونه نیست ، تنهاییت کوتاه باشد ...
و پس از تنهاییت ، نفرت از کسی نداشته باشی ...
❤❤❤❤❤ ولنتاین مبارک ❤❤❤❤❤
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
هانی ایرانی 20202020
ادامه
  ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه طلا و جواهر توسط نازنین شبکه کردانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
حامد کیانفر سلام نازنین خانوم چرا شبکه کردانه اینقدر غیر فعال شده هیچی که فعالیت نمیکنه
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه طلا و جواهر توسط نازنین شبکه کردانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
هدیه: |20 بیستک
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
مهدی ناصری 20
ادامه
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه طلا و جواهر توسط نازنین شبکه کردانه
۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
ameka ❤️❤️B3T❤️❤️
ادامه
  ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر موزیک مربوط به شبکه کردانه توسط نازنین شبکه کردانه
۲۲ بهمن ۱۳۹۵
NASER_REZAZI__AUDIO_TRACK_08.MP3
هدیه: |20 بیستک
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر ویدئو مربوط به شبکه کردانه توسط نازنین شبکه کردانه
۲۱ بهمن ۱۳۹۵
a_43dhe5h5hl19k8l82ijm99794409l698690jj8915029-573w__734ab.mp4
هدیه: |50 بیستک
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
هانی ایرانی 202020
ادامه
  ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کردانه توسط نازنین شبکه کردانه
۲۱ بهمن ۱۳۹۵
لاندک
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کردانه توسط نازنین شبکه کردانه
۲۱ بهمن ۱۳۹۵
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
فرشاد 20 خیلی 20
ادامه
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه طلا و جواهر توسط نازنین شبکه کردانه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه طلا و جواهر توسط نازنین شبکه کردانه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۲۳ بهمن ۱۳۹۵
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
هدایا
بفرما پرتغال
۲۴ دی ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۳ دی ۱۳۹۵
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵