0%
نازنین شبکه کردانه
۰۷ آذر ۱۳۹۵
عمر ما عاقبت ای دوست بسر خواهد رسید ... باد پاییز ندانی بی خبر خواهد رسید ... گل نباشیم اگر گلشن چو خارستان کنیم ... بعد ما خار فراوان به ثمر خواهد رسید ...
تبلیغات

❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌹🌹🌹🌹🌹🌹
سلاااام دوستای خوب و مهربونم
سال نو مبارک انشالله سال جدید پر از برکت و سلامتی و خوشی برای تک تک تون باشه
❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌌🌹🌹🌹🌹🌹🌹
حمید کیانی 20
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
حمید کیانی 20
ادامه
  ۰۵ فروردین ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کردانه توسط نازنین شبکه کردانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
نوروز مبارک
مهدی ناصری مرسییییییییییی
ادامه
  ۰۴ فروردین ۱۳۹۶
  ۳۰ اسفند ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کردانه توسط نازنین شبکه کردانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
مهدی ناصری 20 200000
ادامه
  ۰۴ فروردین ۱۳۹۶
میر شجاع سیدین سپاسگذارم از مطالب خوب شما بزرگوار ............بدرود
ادامه
  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کردانه توسط نازنین شبکه کردانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
تقدبم شما با احترام فراوااااااان
مهدی ناصری 20 200000
ادامه
  ۰۴ فروردین ۱۳۹۶
A.H Afr 20
ادامه
  ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
تلخ و شیرین های ماندگار سال 95
پریسا22 2020
ادامه
  6 ساعت قبل
مهدی ناصری 20 200000
ادامه
  ۰۴ فروردین ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه کردانه توسط نازنین شبکه کردانه
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
دوستان چهارشنبه سوری پیشاپیش مبارک باشه انشاالله
اقیانوس آبی چه جالب ...همه مشارکت دارن و فقط بچه بازی نیس ...درستش همینه البته ایمن باشه20
ادامه
  ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
مهدی ناصری 20 20000
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۵
هدایا
دسته گل 2
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل
۲۶ اسفند ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۴ دی ۱۳۹۵