0%
نویدم آقا نوید
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
نشانها
تبلیغات


عطرین خانوم ;;) سلام عصر روز جعمه تون بخیر و شادی
ادامه
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
احمد مهرورز 2000000000000000
ادامه
  ۳۰ مرداد ۱۳۹۴
سلام دوستای عزیز و گل و با معرفت خودم دلم خیلی خیلی برای همه تنگ شده ..ممنون از همه عزیزایی که تو این مدت بهم سر زدین و حسابی انرژ دادین ...شرمنده محبت همتونم
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
خانووم شالم و شرزنده باشین
ادامه
  ۲۵ مرداد ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به سادات س توسط نویدم آقا نوید
۱۸ مرداد ۱۳۹۴
"رفتن" !
رفتن که بهانه نمیخواهد ،
یک چمدان میخواهد از دلخوریهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشیهاى انکار شده ...
رفتن که بهانه نمیخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان که هیچ بى چمدان هم میروى !
"ماندن" !
ماندن اما بهانه مى خواهد ،
وقتى بخواهى بمانى ،
حتى اگر چمدانت پر از دلخورى باشد
ادامه...
گروهها
هدایا
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
قلب سبز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
توسط:
خانووم
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵