0%
کامبیز روشن

کامبیز روشن

مرد از تهران

30 اسفند 1354 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 20 مرداد 1393

از خدا غافل مشو یک لحظه در هر کارکرد * * * چون تو باشی با خدا، هرجا خدایت یاور است
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
334
هدایا