0%
نرگس پ
۰۸ آبان ۱۳۹۶
باور کن داری اشتباه میکنی. من همونیم که هنوزم نبینمت میمیرم
تبلیغات

نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
لادن پ >>>ترک ما کردی ، >>>>برو هم صحبت اغیار باش>>> >>>>یار ما چون نیستی ،>> با هر که خواهی یار باش ...>>>
ادامه
  18 ساعت قبل
سید گیلانی هزار شكر كه   گر  غايبي  ز   ديدة   ما     😘😘😘          غم فراق تو با اشك من هم آغوش است
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
لادن پ >>>ترک ما کردی ، >>>>برو هم صحبت اغیار باش>>> >>>>یار ما چون نیستی ،>> با هر که خواهی یار باش ...>>>
ادامه
  18 ساعت قبل
سید گیلانی هزار شكر كه   گر  غايبي  ز   ديدة   ما     😘😘😘          غم فراق تو با اشك من هم آغوش است
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
لادن پ >>>ترک ما کردی ، >>>>برو هم صحبت اغیار باش>>> >>>>یار ما چون نیستی ،>> با هر که خواهی یار باش ...>>>
ادامه
  18 ساعت قبل
سید گیلانی هزار شكر كه   گر  غايبي  ز   ديدة   ما     😘😘😘          غم فراق تو با اشك من هم آغوش است
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
لادن پ >>>ترک ما کردی ، >>>>برو هم صحبت اغیار باش>>> >>>>یار ما چون نیستی ،>> با هر که خواهی یار باش ...>>>
ادامه
  18 ساعت قبل
سید گیلانی هزار شكر كه   گر  غايبي  ز   ديدة   ما     😘😘😘          غم فراق تو با اشك من هم آغوش است
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
لادن پ >>>ترک ما کردی ، >>>>برو هم صحبت اغیار باش>>> >>>>یار ما چون نیستی ،>> با هر که خواهی یار باش ...>>>
ادامه
  18 ساعت قبل
سید گیلانی هزار شكر كه   گر  غايبي  ز   ديدة   ما     😘😘😘          غم فراق تو با اشك من هم آغوش است
ادامه
  18 ساعت قبل
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۱ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
لادن پ >>>ترک ما کردی ، >>>>برو هم صحبت اغیار باش>>> >>>>یار ما چون نیستی ،>> با هر که خواهی یار باش ...>>>
ادامه
  18 ساعت قبل
سید گیلانی هزار شكر كه   گر  غايبي  ز   ديدة   ما     😘😘😘          غم فراق تو با اشك من هم آغوش است
ادامه
  18 ساعت قبل
Peyman Zarei - Ki Fekresho Mikard.mp3
میر شجاع سیدین مچکرم از مطالب خوب شما بزرگوار .....روزتان پر از نگاه خدا .....بدرود
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
نظر جدید برای نظرسنجی مشاعره نرگس پ
۱۰ آبان ۱۳۹۶
سلام دوستان گل ایران بیستی میخوام به کمک شما ی مشاعره خوب و جون دار داشته باشیم ...
خداروشکر همه اهل هنر و ادب هستید اما یادآوری میکنم نفر اول یک بیت شعر میگه نفر بعدی با حرف آخرش یک بیت دیگه رو شروع میکنه ....برای حسن مطلع بهتره با این بیت شروع...
1-1.موافقم
58 رأی
67%
2-2.خیلی موافقم
7 رأی
8%
3-3.خیلی خیلی موافقم
22 رأی
25%
لادن پ >>>ترک ما کردی ، >>>>برو هم صحبت اغیار باش>>> >>>>یار ما چون نیستی ،>> با هر که خواهی یار باش ...>>>
ادامه
  18 ساعت قبل
سید گیلانی هزار شكر كه   گر  غايبي  ز   ديدة   ما     😘😘😘          غم فراق تو با اشك من هم آغوش است
ادامه
  18 ساعت قبل
بازنشر موزیک مربوط به پروانه ثبوتی توسط نرگس پ
۰۹ آبان ۱۳۹۶
هنوزم....
Yousef Zamani - Asheghaneh.mp3
امکا B3T=20
ادامه
  ۱۳ آبان ۱۳۹۶
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۱۰ آبان ۱۳۹۶
بازنشر مطلب مربوط به پروانه ثبوتی توسط نرگس پ
۰۹ آبان ۱۳۹۶
وقتی زیاده از حد دوسش داشته باشی
و بیش از اندازه در دسترس باشی
به طرفت جسارت میدی!
جسارتِ نبودن..
جسارتِ کم بودن، نصفه و نیمه بودن..
جسارت مغرور بودن..جسارت هر حرفی رو زدن و
پشیمون نشدن..چون میدونه اونقد دوسش داری که
نری و تنهاش نذاری..
چون مطمئنه که هرجا بره و‌هزار بارم برگ
ادامه...
امکا B3T=20
ادامه
  ۲۶ آبان ۱۳۹۶
امکا B3T=20
ادامه
  ۱۳ آبان ۱۳۹۶
هدایا
قلب سبز
۲۶ مرداد ۱۳۹۶
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
قلب سبز
توسط:
مریم م
۰۳ مهر ۱۳۹۵