0%
نرگس خاتون
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
اگرتنهاترین تنهایان شوم بازهم خدا هست اوجانشین تمام نداشتن ها در زمین است
تبلیغات

بیشتر...
بازنشر تصویر مربوط به شبکه عشق توسط نرگس خاتون
۲۴ آبان ۱۳۹۶
کرمانشاهم ای شهر شیرینم / نفسم کم دارم برای شیون و زاری کردنت
هم ولایتی ام (هموطنم) در زیر آوار است / کمتر گرد و خاک بکن دراین سرزمین کُرد تبارم
ساسان تقوی لایک
ادامه
  ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
عالیجناب فرهاد لایک
ادامه
  ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
خوشمـــــ😍😍ــــــــــزه
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۶
«هر سال
یک بار
از لحظه مرگم
بی تفاوت گذاشته ام
بی آنکه
بفهمم یک روز
در چنین لحظه ای
خواهم مُرد
...
بعضی مرگ ها غیرمنتظره است
با اینکه مرگ غیرمنتظره نیست
هنوز چند روز به پایان سال 1395 نمانده
این سال پرمسافر کبیسه است»
#تسلیت_دکتر_افشین_یداللهی
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۶

چنین گفت زرتشت:
” که سوزانید بدی را درآتش ، تا ز آتش برون آید نیکی”
پس تو نیز چنین کن
.
.
.
تخ توخ پارت پورت زارت زورت تاراخ توروخ چارشنبه سوری مبارک()
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۶
پاستیل دوست
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۶
میگم قضیه چیه 😒
کل سایت انلاینن
جلسس؟😊😎😍😪😝
امیرعلی 🌹لایک łἷќἔ🌹
ادامه
  ۰۴ دی ۱۳۹۶
غفران ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۶
گروهها
هدایا
کادو تولد
۲۴ آبان ۱۳۹۶
سبد گل رز
توسط:
سحر کرد
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
۲۹ اسفند ۱۳۹۵