0%
نانی خوشمله
۱۶ دی ۱۳۹۴
دلم بد گرفته....
تبلیغات
من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟رک بداخلاق بیحوصله زبون تلخ واقعیت گریزبه به چقد من متواضعم خدا
والبته از هیچ چیز به اندازه ی تهمت و دروغ بدم نمیاد خودم دروغ میگم ولی دوس ندارم دروغ بشنوم بعله ام اینجوریاست....چیه پرتوقعم خودتی
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۹ خرداد ۱۳۹۵
قلب سبز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵