0%
دختر بهار

دختر بهار

زن مجرد از اصفهان

1 فروردین 1368 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 13 آبان 1394

Believe that the less kindness wouldnot be forgotten even from weak minds ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه...


دلم تنگه ...
30روس 🦊 ßĪƓ 🍎 ĿĪҠƐ 🦊
ادامه
  ۲۰ مهر ۱۳۹۸
  ۱۸ مهر ۱۳۹۸
908
هدایا
نگار
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
سادات س
۱۶ فروردین ۱۳۹۶