0%
دختر بهار

دختر بهار

زن مجرد از اصفهان

1 فروردین 1368 (27 ساله)

تاریخ عضویت: 13 آبان 1394

Believe that the less kindness wouldnot be forgotten even from weak minds ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه...


امروز پلاسکو فرو ریخت...
نه تنها پلاسکو که همه چیز در این مملکت فرو ریخت...
وقتی دنیا آوار شد بر سر ما ایرانی ها که مردم همیشه در صحنه راه نمیدادند که ماشین اتش نشانی و آمبولانس رد شود...
وقتی دنیا آوار شد ک یک عده داشتند در آن شرایط سلفی میگرفتند...
وقتی دنیا آوار شد که مرگ امداد گر عاد
ادامه...
zaahed 2020 بسی لاااااایک2020
ادامه
  1 ساعت قبل
لادن عباسی لایک20
ادامه
  9 ساعت قبل
🔺زاینده‌رود جاری ‌شد
🔹سد زاینده‌رود بامداد امروز پنجشنبه سی‌ام دی ماه با دبی حدود ۶۰ مترمکعب بر ثانیه بازگشایی شد.
zaahed 2020 بسی لاااااایک2020
ادامه
  1 ساعت قبل
A.H Afr 20
ادامه
  1 ساعت قبل
zaahed 2020 بسی لاااااایک2020
ادامه
  1 ساعت قبل
لادن عباسی لایک20
ادامه
  9 ساعت قبل
zaahed 2020 بسی لاااااایک2020
ادامه
  1 ساعت قبل
لادن عباسی لایک20
ادامه
  9 ساعت قبل
zaahed 2020 بسی لاااااایک2020
ادامه
  1 ساعت قبل
A.H Afr 20
ادامه
  1 ساعت قبل
لادن عباسی لایک20
ادامه
  9 ساعت قبل
لعیـا 🌷🌷🌷 لایک🌷🌷🌷
ادامه
  22 ساعت قبل
جالبه بخونید👇👇👇
تلفن را الکساندر گراهام بل اختراع کرد
اولین خط تلفن را به خانه معشوقه اش "آلساندرا لولیتا اوسوالدو " وصل کرد.
در هر تماس او را با نام کاملش میخواند.
گراهام بل مدتی بعد نام معشوقه اش را کوتاه کرد
"آله لول اس"!
و دفعات دیگر نیز کوتاهتر : الو .
از آن پس بل با
ادامه...
704
هدایا