0%
احسان

احسان

مرد مجرد از تهران

19 مرداد 1367 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 2 مرداد 1394

وقتِ دل کَندن به فکرِ باز پیوستن مباش ../.
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: احسان
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 19 مرداد 1367 (31 ساله)
محل تولد: تهران
درباره من: =======================

یکی از نشانه های عشق حقیقی آن است که به تو عشق ورزند

بدون اینکه کاملا شایستگی اش را داشته باشی !

اگر زنی به من بگوید عاشق توام :

چون روشنفکری ، محترم هستی ...

برایم هدیه می خری و ظرف ها را هم خوب می شویی ...

مرا نا امید کرده !

چنین عشقی بیشتر عملی خود پسندانه به نظر می رسد

چقدر دلپذیر است که بشنوی :

من دیوانه ی توام ، هرچند که روشنفکر و محترم نباشی ...

حتی اگر دروغگو ، حرامزاده و خودبین باشی !

=======================
12