0%
هه ژار

هه ژار

مرد مجرد از کرمانشاه

14 اردیبهشت 1368 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 13 شهریور 1393

بی تو گیلاس طعم ندارد...گوشه ای از قلبم ، تا ابد در سوگِ کیارستمی است.

هدایا (9)

111
موسیقی پروفایل
هدایا
سوزان
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
ژالان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
مرضیه
۰۲ اسفند ۱۳۹۳